WCAG 2.0 - dostępność cyfrowa - dostosuj swoją stronę!

Oferujemy wsparcie w procesie dostosowania witryn internetowych do standardu WCAG 2.0 – począwszy od zmian w wyglądzie i architekturze na przebudowie konstrukcji i struktury witryny skończywszy.
Dodatkowo, oferujemy usługi związanych z dostępnością (dostosowywanie nagrań wideo dla osób niewidomych i niesłyszących, tworzenie dostępnych dokumentów w popularnych formatach PDF, MS Word i Open Office.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
► Propozycja zmian dotychczasowego wyglądu i architektury witryny internetowej
► Dostosowanie witryny do nowoczesnych standardów HTML 5 / CSS 3 lub eliminacja
istniejących błędów i niezgodności
► Wzbogacenie witryny o elementy interaktywne
► OPCJA DODATKOWA – przygotowanie zarządzania zawartością witryny w oparciu o wybrany system CMS (Content Management System) oraz szkolenie z zarządzania z treścią witryny