• Transmisja na wybrany serwer np. Facebook, YouTube
  • Promocja wydarzenia zapewniająca dużą oglądalność
  • Przygotowanie bloków reklamowych
  • Podstawowa oprawa graficzna – plansza początkowa oraz końcowa, belki z podpisami, logo
  • Możliwość nagrywania z 4 kamer
  • Dwa mikrofony kierunkowe
  • Własne łącze internetowe – LTE
  • Obsługa 3 osób: 2 operatorów oraz technik
  • Montaż sprzętu
  • Demontaż sprzętu